تعاریف بین المللی گمرک

پروانه نسیه گمرک می تواند با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه و با تعیین مهلت، کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که در هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یکسال نباشد به طور قطعی ترخیص کند. پته اغلب برای مسافرین مورد استفاده قرار می گیرد و در سایر موارد تا سقف ۱۰۰۰ دلار کالای وارد شده، پته مسافرتی صادر خواهد شد. در مواقعی که ارزش کالای همراه مسافر از سقف ۸۰ دلار تجاوز نماید مازاد آن به شرط تجاری نبودن با اخذ حقوق ورودی با پته قابل ترخیص خواهد بود. پته عبور گمرک ایران می تواند در صورتی که مقتضیات تجاری ایجاب نماید برای حمل کالاهایی که تشریفات گمرکی آن انجام گردیده، صدور پته عبور بموجب دستور اداری برقرار می نماید. فهرست عدل بندی ( لیست بسته بندی) زمانیکه تنوع بسته بندی و یا اینکه محتویات بسته ها مغایر و یا مختلف باشد ارائه لیست عدل بندی به گمرک ضروری است در غیراینصورت گمرک مکلف است کلیه بسته بندی‌ها را باز نموده و بازرسی نماید. Packing list( لیست بسته بندی) معمولاً توسط فروشنده کالا تهیه می‌شود.

تعاریف بین المللی گمرک

سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | 18:170 نظر143 بازدید

تعاریف بین المللی گمرک

معمولاً هر حرفه ای اصطلاحات خاص خود را دارد، گمرک نیز از این قاعده مستثنی نیست یا به عبارتی زبان حاضر گمرک شامل واژه ها و ادبیات مخصوص گمرک است که تقریباً در تمام کشورها مفهوم معادلی دارند. این تعاریف و عبارات مبتنی بر تعاریف علمی معمول یا عرف بین المللی است.

تعاریف :
گمرک- واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی customs می باشد از ریشه یونانی کومرکس (cumerex) به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می باشد.
شورای هماهنگی گمرکی گمرک را چنین تعریف کرده است:
گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و همچنین ورود کالا می باشد”.
سند ترخیص
سند ترخیص سندی است که بموجب آن بتوان کالا را از گمرک خارج کرد مانند پروانه گمرکی برای کالاهای تجاری و پته گمرگی برای کالاهای غیرتجاری.

کارت بازرگانی
سندی است که بموجب آن می توان در صادرات و واردات کالا فعالیت داشت، کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در تهران و شهرستان‌ها که به نام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی صادر و پس از تائید توسط واحد صدور معتبر می باشد و شرایط و نحوه تمدید آن طبق آئین نامه اجرایی است که به تصویب هیئت محترم وزیران خواهد رسید.

پروانه نسیه
گمرک می تواند با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه و با تعیین مهلت، کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که در هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یکسال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.

پته
اغلب برای مسافرین مورد استفاده قرار می گیرد و در سایر موارد تا سقف ۱۰۰۰ دلار کالای وارد شده، پته مسافرتی صادر خواهد شد. در مواقعی که ارزش کالای همراه مسافر از سقف ۸۰ دلار تجاوز نماید مازاد آن به شرط تجاری نبودن با اخذ حقوق ورودی با پته قابل ترخیص خواهد بود.
پته عبور
گمرک ایران می تواند در صورتی که مقتضیات تجاری ایجاب نماید برای حمل کالاهایی که تشریفات گمرکی آن انجام گردیده، صدور پته عبور بموجب دستور اداری برقرار می نماید.
فهرست عدل بندی ( لیست بسته بندی)
زمانیکه تنوع بسته بندی و یا اینکه محتویات بسته ها مغایر و یا مختلف باشد ارائه لیست عدل بندی به گمرک ضروری است در غیراینصورت گمرک مکلف است کلیه بسته بندی‌ها را باز نموده و بازرسی نماید.
Packing list(
لیست بسته بندی) معمولاً توسط فروشنده کالا تهیه می‌شود.
اعلامیه فروش ارز
سندی است که توسط بانک صادر می شود و میزان ارز و نحوه مبادله فروش ارز و شرایط خرید ارز خریدار از بانک کارگزار در آن مشخص می شود و به گمرک اعلام خواهد شد.

اظهارنامه گمرکی
اوراق چاپی است که توسط گمرک تهیه و براتی تنظیم و تسلیم صاحب کالا یا نماینده قانونی آن حامل یا موسسه حمل می شود تا اطلاعات مربوط به آن منجمله وسیله حمل، مبداء، بارگیری، نام کشور مبداء، مقصد کالا، تعداد و نوع کالا در آن درج و به گمرک اظهار می نماید.

قبض انبار
قبض انبار، قبض رسید و تحویل کالا عبارتست از سندی که تحویل گیرنده کالا یا انباردار بوسیله رسید، دریافت کالا را با مشخصات خاصی از تحویل دهنده تائید می نماید.

نگله
کلمه ای است هندی که در بنادر و گمرکات جنوب بسیار متداول است واحدی است از کالا با مفهومی وسیع تر از عدل، به این معنا که به واحد کالاهای بسته بندی نشده مثل یک شاخه تیرآهن یا یک شمش فلزی سنگین یا یک دستگاه بدون لفاف و حتی به یک دستگاه اتومبیل یا تراکتور نیز که اقلام فهرست کل بار ( مانیفست) و بارنامه را تشکیل می دهند یک نگله نامیده می شوند.

سود بازرگانی
وجهی است که براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب مصوبه هیئت محترم وزیران اخذ می شود، از لحاظ ماهیت با حقوق گمرکی تفاوتی ندارد. این حقوق نیز از عواید گمرکی محسوب می شود. منتهی توسط دولت میزان و نرخ آن تعیین می گردد. در عمل باتوجه به سادگی تشریفات مصوبات دولت هر آینه اعمال سیاست های حمایتی یا مالی با تغییر سود بازرگانی به آسانی میسر خواهد بود ولی در مورد حقوق گمرکی عملی نیست.

هزینه های گمرکی
وجوهی است که میزان و شرایط آنرا دولت تعیین می نماید و جهت تخلیه بار، بارگیری، و آزمایش، تعرفه بندی بدرقه کالا و خدمات فوق العاده تعیین می گردد. نحوه وصول مصرف این وجوه طبق آیین نامه گمرکی تعیین می شود.