ترخیص کالا ـ ترخیص از گمرک

ترخیص کالا یا ترخیص یک فرآیند در گمرکات است که توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی صاحب کالا( بند ب ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی) نزد گمرک جهت

ترخیص کالا ـ ترخیص از گمرک

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | 07:240 نظر281 بازدید

ترخیص کالا

ترخیص کالا یا ترخیص یک فرآیند در گمرکات است که توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی صاحب کالا( بند ب ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی) نزد گمرک جهت صادرات یا واردات کالا صورت می گیرد و در طی آن کالا با انجام تشریفات گمرکی مربوط از اماکن گمرکی خارج می گردد. فرایند ترخیص کالا شامل تهیه آماده سازی و ثبت اسناد و مدارک به صورت فیزیکی یا الکترونیک و محاسبه هزینه ها شامل مالیات، سود بازرگانی و حقوق گمرکی و دیگر تسهیلات ارائه شده به وارد کننده گان و صادر کننده گان میباشد.

ترخیص از گمرک

پس از رسیدن محمولات توسط حمل کننده کالا به کمرگ، کالا در انبارهای گمرکی قرار می گیرد. با ارسال اسناد توسط فروشنده و دریافت اسناد توسط خریدار امکان دریافت قبض انبار و ترخیصیه کالا از شرکت حمل کننده توسط ترخیص کار به عنوان نماینده صاحب کالا ایجاد می شود. قبل از حضور در گمرک حاضر می شود و از این پس تشریفات گمرکی شکل می گیرد. نوع تشریفات گمرکی با توجه به اهداف واردات کالا و صادرات کالا و نوع رویه گمرکی متفاوت است.

منبع: ویکی پدیا