رویه ههای گمرکی ترخیص کالا

رویه ههای گمرکی ترخیص کالا با توجه به نوع هدف از واردات و صادرات هر کالایی رویه های متعدد گمرکی درجهت تسهیل امور و ترخیص کالا توسط هیئت وزیران تدوین شده و به وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور به طبع آن گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است.

رویه ههای گمرکی ترخیص کالا

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | 21:460 نظر280 بازدید

رویه ههای گمرکی ترخیص کالا

با توجه به نوع هدف از واردات و صادرات هر کالایی رویه های متعدد گمرکی درجهت تسهیل امور و ترخیص کالا توسط هیئت وزیران تدوین شده و به وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور به طبع آن گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است.

ورود قطعی کالا

واردات کالایی که به صورت دائمی و به قصد مصرف وارد کشور شود.

ورود موقت

برای کالاهای نمایشگاهی یا کالاهای پروژه ای که به مبدأ باز گردانده می شوند از این کنواسیون استفاده می گردد. کنواسیون آ ت آ برای ورود موفت نمایشگاهی در ایران نیز به تصویب مجلس رسیده است. ورود  موقت رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می تواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می نماید بدون اینکه تغییری در آن ایجاد شود، خارج گردد. البته تغییرات ناشی از استهلاک، از این حکم مستثنی است.