لحم البطه,لحم,البطه,queen duck ,queen,duck ,صادرات,Export

گوشت اردک

Export - گوشت مرغابی -مرغابی - گوشت - لحم البطه - لحم - البطه - queen - duck - queen duck - صادرات

کالاهای صادراتی » گوشت اردک

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ | 15:090 نظر30 بازدید

شرکت ستاره بندر سیراف محصولات صادراتی را بنام برند tootool  وارد بازار جهانی می کند. از آن جمله گوشت منجمد اردک می باشد